Kiểm định – hiệu chuẩn cân điện tử

 • Giá bán: 250.000 VNĐ
  Số lượng

  Mô tả sản phẩm

  Nhận kiểm định , hiệu chuẩn cân
  Cân thí nghiệm, phân tích
  Cân ô tô, cân sàn, cân treo
  Cân bàn nhỏ và lớn
  Cân dùng trong các nhà máy..vv…
  Nhận bảo trì cân định kỳ quý,năm